DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi  zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych.  Oświadczenie  w  sprawie  dostępności  ma  zastosowanie  do  strony internetowej : Serwis internetowy Zespół Szkolno -Przedszkolny w Reńskiej Wsi.

Status pod względem zgodności

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część opublikowanych  zdjęć  nie  posiada  opisu  alternatywnego,   mają one   charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi posiada ułatwienia dla osób słabowidzących.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26.

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Matuszewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer  77  4820150. Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu. Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład przez  odczytanie  niedostępnego  cyfrowo dokumentu,     opisanie     zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub  aplikację  chodzi  oraz  sposobu  kontaktu. Jeżeli osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę otrzymania informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu dostępu, powinna  także  określić  dogodny  dla  niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z  żądaniem. Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania  zapewnienia  dostępności  lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący żądanie  może  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewniania  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji   mobilnej   lub   elementu   strony   internetowej,   lub   aplikacji   mobilnej. Po   wyczerpaniu wskazanej  wyżej  procedury  można  także  złożyć  wniosek  do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-26. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-02-26

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi

Ul. Raciborska 27

Tel: 77/4820150

Fax: 77/4820150

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Reńskiej Wsi jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Wejście  nie  jest  zabezpieczone  bramkami. Wewnątrz  budynku  nie  ma  windy. Toaleta  dla  osób niepełnosprawnych  znajduje  się  na  parterze. Do  budynku    i  wszystkich  jego pomieszczeń  można  wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie  ma  pętli indukcyjnych. W  budynku  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  brajla ani  oznaczeń  kontrastowych  lub w   druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i  słabo  widzących.  Osoby  mające  problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Reńskiej Wsi znajdującym się na parterze w sekretariacie szkoły.

UONET dostep do edziennika 300x180

djembed

listgr23

infolinia 21

slowko tygodnia

sztafeta24

hanna k 100m

dyplom sztafeta23

Marci S IBP

DyplomMS

Dyplom Julia Wojtkowiak

dyplom sztafeta23

dyplom Oliwia23

dyplom anna szs23

dyplom anna wie23

logo Laboratoria Przyszoci pion kolor 1

ddpartnerprogramu

dyp przed 2021

sks logo

epodreczniki

sieciaki logo

kartarow

OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK – zdalne nauczanie zbliża

button4

EduNect Logo Poziome

Odwiedziny:

DzisiajDzisiaj894
WczorajWczoraj1177
MiesiącMiesiąc24081
WszyskieWszyskie2247759
Statistik created: 2024-06-17T14:55:47+00:00