Klasy I-III naszej szkoły realizowały program edukacyjny pod patronatem Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Głównym założeniem programu jest przeszkolenie dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, nabywając nowe umiejętności i sprawności. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach nauki.