Klasy 1-3 powitały wiosnę. Uczniowie klasy 2 przygotowali krótka inscenizację, a później wspólnie śpiewaliśmy piosenki o wiośnie.