Liczba Pi, ludolfina  – to stosunek obwodu koła do długości jego średnicy, stosunek ten jest niezależny od wyboru jakiegokolwiek koła, ponieważ każde dwa koła są podobne. W naszej szkole wszyscy uczniowie klas 4- 6 dostali zadanie dodatkowe  z matematyki aby stworzyć swoją rzeźbę liczby π, sfotografować ją i wysłać.  Uczniowie przysłali zdjęcia najprzeróżniejszych rzeźb liczby Pi, z których każda jest bardzo interesująca. Uczniowie wykazali się kreatywnością oraz ogromną pomysłowością. Dobrze, że wyobraźnia naszych dzieci nie ma granic i potrafią  „zrobić coś z niczego” J