"Krasnoludki" chcąc przyspieszyć przyjście wiosny założyły w sali zielony ogródek. Siały i sadziły roślinki, założyły hodowlę fasolek. Roślinki zostały umieszczone w kąciku przyrody.