Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych - komunikat MEN


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reńskiej Wsi informuje, że zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone od 12–25 marca 2020r. na 2 tygodnie. 12 i 13 marca br. w przedszkolu i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzicu

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rekrutacja do przedszkola i szkoły - nowe dokumenty

Rekrutacja do przedszkola - kliknij
Rekrutacja do szkoły - kliknij

W związku z udziałem przedszkola w projekcie „Dwujęzyczna Opolszczyzna” nasza placówka wzbogaciła się już o nowy monitor interaktywny, a inne pomoce tego typu będą sukcesywnie dostarczane od stycznia 2020r. Pomoce te nie tylko wzbogacą bazę dydaktyczną naszego przedszkola, ale również zajęcia językowe z angielskiego będą bardziej atrakcyjne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostaną osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych do realizacji i możliwości stwarzania warunków do wzrastania dzieci w mechanizm przyswajania języka poprzez kontakt z różnymi sytuacjami edukacyjno – wychowawczymi. Podczas realizacji projektu dziecko będzie miało możliwość stosowania języka angielskiego czy języka niemieckiego, w sposób powszechny – podczas różnych sytuacji z jakimi spotyka się w przedszkolu. Będą to:

 1. Dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w formie wykorzystywania platformy edukacyjnej z oprogramowaniem do powszechnej dwujęzyczności.
 2. Wyjazdy do Zaczarowanego Świata Teatru Lalki i aktora w Opolu.
 3. Doposażenie przedszkola.
 4. Kursy i szkolenia nauczycieli dotyczące podniesienia kompetencji kluczowych dwujęzyczności w języku angielskim.
 5. Kursy/szkolenia/studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzących dwujęzyczność w języku angielskim i języku niemieckim przygotowujące do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi/pedagogiki specjalnej.
 6. Szkolenie dla nauczycieli z metodyki prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje. Kluczowe umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy z języka niemieckiego.

Dyplom Julia Wojtkowiak

ddpartnerprogramu

turystyka

bezpieczna droga do szkoly logo

epodreczniki

logobw

banner kula

sieciaki logo

geoserwis mapy

kartarow

button4

Odwiedziny:

DzisiajDzisiaj463
WczorajWczoraj583
TydzieńTydzień4589
MiesiącMiesiąc14814
WszyskieWszyskie456640
Statistik created: 2020-03-29T21:14:36+00:00

EduNect Logo Poziome