W tym roku szkolnym uczniowie klasy piątej: Michalina Flegel, Jan Mikrut, Karolina Niezgoda  przystąpili do MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: drzewa i krzewy” dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych województwa śląskiego i opolskiego.

 Cele konkursu to:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
- upowszechnienie wiedzy uczniów o gatunkach drzew i krzewów rosnących na terenie Nadleśnictwa Rudziniec,
- wyeksponowanie roli lasów w życiu człowieka,
- zwrócenie uwagi na zagrożenia i sposoby ochrony drzew i krzewów,
- motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności biologicznych,
- rozwijanie nawyku obcowania z przyrodą,
- budowanie wrażliwości ekologicznej,
- utrwalanie właściwego zachowania w środowisku naturalnym,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych,
- wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych,
- wdrażanie do pracy samokształceniowej.

Konkurs składał się z trzech części:
- przygotowania pracy plastycznej,
- testu pisemnego,
- udziału w turnieju wiedzy.

Efektem końcowym udziału naszych uczniów było pogłębienie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, dużo przyjemności i radości z możliwości rozwijania swoich zainteresowań, godne reprezentowanie naszej placówki i społeczności Reńskiej Wsi, a także otrzymanie w nagrodę czterech książek i bonów podarunkowych do zrealizowania w znanej księgarni.

Gratulujemy Michalinie, Janowi i Karolinie!

EduNect Logo Poziome

ddpartnerprogramu

turystyka

bezpieczna droga do szkoly logo

epodreczniki

logobw

banner kula

sieciaki logo

geoserwis mapy

kartarow

button4

Odwiedziny:

DzisiajDzisiaj442
WczorajWczoraj482
TydzieńTydzień1374
MiesiącMiesiąc11789
WszyskieWszyskie253087
Statistik created: 2019-02-20T22:17:07+00:00