luty – czerwiec 2017r

Lp.

Data

Godzina

Realizacja

Odbiorcy

Osoby odpowiedzialne

1.

01 .02 -28 02.17

-

Zapisy dziecka do przedszkola

Rodzice

Dyrektor

2.

17.05.17

10.00

Dni Otwarte. Rozmowa z dyrektorem przedszkola i nauczycielami; poznanie budynku przedszkola, zwiedzanie sal zabaw, szatni, łazienek. Udzielanie odpowiedzi na pytania dzieci i rodziców. Wspólne zabawy w sali przedszkolnej lub placu zabaw

Rodzice oraz dzieci nie uczęszczające do Przedszkola.

Dyrektor

Danuta Kolasa

Bożena Niewienda

3.

23.05.17

16.00

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem MRR W. Sherborne.

Rodzice wraz z przyszłymi wychowankami naszego przedszkola

Danuta Kolasa

4.

01.06.17

09.00

Dzień dziecka. Bajka w wykonaniu grupy starszej – Królewna Przyroda i siedmiu krasnoludków

Rodzice wraz z przyszłymi wychowankami przedszkola

Danuta Kolasa

5.

26.06.17

16 .00

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych po raz pierwszy do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Wypełnienie  ankiety na temat ogólnych informacji o dziecku, jego rozwoju i umiejętnościach

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku szk. 2017/2018

Dyrektor

Bożena Niewienda-pedagog